Với chiều dài gần 400 yards, sân tập là nơi các golfers tập luyện, thực hành, cải thiện và năng cao kỹ năng chơi golf.